REALIZACJE

EKO-BUDBRAND

Roboty konstrukcyjno- budowalne wykonywane w ramach „Rozbudowy i Modernizacji Oczyszczalni Ścieków, Browar Okocim Brzesko” w tzw. trybie ”Zaprojektuj i wybuduj” dla Carlsberg Supply Company Polska S.A. Oddział Browar Okocim w Brzesku ( Generalny Wykonawca całej inwestycji - firma EKO- MTK Sp. z o.o. )

1. Wykonanie napraw powierzchni żelbetowych oraz odtworzenie izolacji przeciwwodnej w  reaktorach biologiczne prostokątnych , osadnikach wstępnych pionowych, osadnikach wtórnych radialnych, pompowni osadu flotującego, zbiornika retencyjnego, zbiornikach uśredniających, komorze zbiorczej i korycie pomiarowym; 

2. Wykonanie elementów żelbetowych tj. przegrody w postaci ściany wewnątrz reaktora biologicznego prostokątnego, przegrody w postaci ściany radialnej wewnątrz reaktora biologicznego, okrągłego.

3. Wykonanie płyt fundamentowych pod obiekty technologiczne oczyszczalni, wanny pod zbiornik PIX, podniesienie ścian w istniejących zbiornikach radialnych i innych prac budowlanych będących w zakresie inwestycji. 

konstrukcje żelbetowe wykonawstwo