NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał od stażów, pracy na budowie jako majster czy inżynier budowy. Poznawaliśmy bezpośrednio od podstaw zaganiania procesu inwestycyjnego. Nauczyło nas to stawiania czoła wyzwaniom i pracy w zespole. Ciągła nauka i sukcesywne zdobywanie doświadczenia, ukształtowało nasze zrozumienie każdej strony uczestniczącej w inwestycji, budowanie szacunku i zaufania, w stosunku do zamawiającego, pracowników czy też podwykonawców. Procedury postępowania procesu inwestycyjnego znamy zarówno od strony formalno-prawnej jak i praktycznej.

mgr inż. Marta Marcinkowska – Prezes Zarządu

Wykształcenie:

  • 2017 - rozpoczęty przewód doktorski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii;
  • 2012 - 2015 ukończenie Politechniki Częstochowskiej z tytułem zawodowym mgr inż. Wydział Budownictwa,
  • 2010 - 2011 - Studia podyplomowe - Ergonomia i BHP - Politechnika Łódzka; wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • 2007 - 2010 - ukończenie Politechniki Łódzkiej z tytułem zawodowym mgr inż.; Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska; kierunek: inżynieria środowiska;
  • 2009 - 2010 - Studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej budynków; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzanie w Warszawie - uprawniona przez MI do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków;
  • 2002 - 2007 - ukończenie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzanie w Warszawie z tytułem zawodowym mgr inż., kierunek: ochrona środowiska;

Uprawnienia budowlane nieograniczone do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane nieograniczone do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Posiada 13 letnie doświadczenie w branży.

Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

e-mail: marta.marcinkowska@ekobudbrand.pl

mgr Hubert Krawczyk – członek zarządu

Ukończenie Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem mgr na wydziale Zarządzania. Posiada 20 lat doświadczenia w pracy jako manager w branży Inżynierii środowiska. Od początku swojej pracy  buduje i zarządza firmę Eko- MTK Sp. o.o.  

e-mail: hubert.krawczyk@ekobudbrand.pl

mgr inż. Artur Mazur – dyrektor ds. realizacji

Ukończenie Politechniki Świętokrzyskiej z tytułem zawodowym mgr inż. na wydziale Budownictwa i Architektury.

Posiada uprawnienia budowlane nieograniczone do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Doświadczenie pracy w budownictwie zdobywa od 15 lat.

 

e-mail: artur.mazur@ekobudbrand.pl